Taekwondo Aarts Sport Lisse
Een sport voor iedereen!

Waarom taekwondo

Deze informatie is bestemd voor ouders en/of verzorgers.

In februari 2014 is Aarts Sport Lisse gestart met een taekwondo jeugdgroep. Deelname staat open voor jongens en meisjes in de leeftijd van 8 tot 15 jaar. Taekwondo is bij uitstek geschikt voor jeugdigen die de voorkeur geven aan een individuele sport boven een teamsport. Dit neemt niet weg dat de lessen plaatsvinden in groepsverband en een hoog sociaal gehalte wordt nagestreefd.

Lesinhoud
De ervaring leert dat jeugdige taekwondoka's leergierig zijn en de oefenstof snel oppakken. Ook hebben zij een voorkeur voor spelvormen en competitie. In de lessen worden daarom techniek, spel en competitie op een aantrekkelijke wijze gecombineerd. Tegelijkertijd pakken de taekwondoka's wat mee van de oosterse discipline.

Met name de grote diversiteit van het taekwondo heeft een grote aantrekkingskracht op de jeugd. Dat komt omdat er binnen het taekwondo eigenlijk vijf verschillende sportonderdelen worden beoefend: stijlvormen, sparring, stapsparring, zelfverdediging en breektesten. Bij het uitvoeren van de oefeningen ligt de nadruk op het werken met de benen en de armen. Echter, de techniek van schoppen en stoten wordt op gecontroleerde wijze aangeleerd. Hierbij worden onder andere handpads en schopkussens gebruikt. Veiligheid staat voorop.

Aan de andere kant spelen interactie, balans en coördinatie een belangrijke rol wat de motorische ontwikkeling bevorderd. Het onderdeel zelfverdediging tenslotte, heeft een positieve invloed op het ontwikkelen van een zelfverzekerde houding en meer zelfvertrouwen. Sociaal gedrag en respect voor elkaar staan daarbij centraal.