Taekwondo Aarts Sport Lisse
Een sport voor iedereen!

TBN Lidmaatschap

Iedereen die actief taekwondo beoefent is verplicht om zich voor een lidmaatschap aan te melden bij Taekwondo Bond Nederland (TBN). Je kunt je hiervoor aanmelden bij de hoofdtrainer. Dit staat los van je sportschoolabonnement. Na acceptatie van de aanmelding ontvang je een eigen inlogcode voor de online ledenadministratie van het TBN. Van de TBN-website kun je ook een betaalbewijs downloaden met je betaalstatus van het lopende contributiejaar. Het contributiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld en, afhankelijk van de aanmelddatum, een evenredig bedrag van de volledige jaarcontributie.

Lidmaatschapstarieven individuele leden 2015
Contributie aspiranten/pupillen   (t/m 13 jaar)               29,10 euro
Contributie junioren   (14 t/m 17 jaar)                          34,70 euro
Contributie senioren  (18 jaar en ouder)                        39,80 euro
Inschrijfgeld nieuwe leden (eenmalig)                             7,50 euro

TBN-leden ontvangen een bondspaspoort waarin door de hoofdtrainer (examinator) de behaalde geupexamens worden afgetekend. Tevens worden deze geregistreerd bij het TBN. Behaalde resultaten bij sparringwedstrijden, stijlwedstrijden, cursussen en deelname aan clubdagen worden eveneens in het bondspaspoort afgetekend. Tip: neem je bondspaspoort altijd mee naar activiteiten die worden georganiseerd of ondersteund door het TBN.

Meer voordelen
Behalve examenregistratie geeft een TBN-lidmaatschap meer voordelen, waaronder 
gratis deelname aan de Taekwondodagen in Regio West en automatische verzekering tegen letsels en ongevallen bij deelname aan TBN-activiteiten. Tevens staat deelname open aan de cursus wedstrijdreglement die verplicht is voor de eerste dan en voor deelname aan nationale en internationale wedstrijden, zoals stijl als sparring. Om deel te kunnen nemen aan het 1e Dan examen dient men bovendien minimaal 3 jaar aaneengesloten TBN-lid te zijn.

Opzegging TBN-lidmaatschap
Opzegging van het TBN-lidmaatschap moet uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het lopende contributiejaar gebeuren. Dit kan via de online ledenadministratie van de TBN-website of met een aangetekende brief naar het bondskantoor onder vermelding van naam, bondslidnummer en handtekening. Bij niet tijdige opzegging wordt je TBN-lidmaatschap automatisch met een kalenderjaar verlengd. Het TBN-lidmaatschap is een persoons­gebonden lidmaatschap. Dit staat dus los van je sportclubabonnement bij Aarts Sport Lisse, zodat je zelf verantwoordelijk bent voor de opzegging hiervan. Taekwondo Aarts Sport Lisse kan je persoonlijke TBN-lidmaatschap niet ontbinden. Let hier dus op als je met Taekwondo stopt of overstapt naar een andere Taekwondoclub.