Taekwondo Aarts Sport Lisse
Een sport voor iedereen!

Taekwondo Bond Nederland (TBN)

Het TBN is opgericht op 1 april 1979 om de belangen van haar leden te vertegenwoordigen en zetelt in Haarlem. De doelstelling van het TBN is het op verantwoorde wijze bevorderen van de taekwondosport. Dit geldt eveneens voor aan de taekwondosport verwante methoden van zelfverdediging en andere activiteiten.

Het TBN is aangesloten bij de Europese Taekwondo Unie (ETU), de World Taekwondo Federation (WTF) en het Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF). Anderzijds wordt het TBN erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW). Vanuit deze positie zorgt het TBN ervoor dat de statuten en reglementen van deze organisaties worden nageleefd. Zij tracht haar doel onder andere te bereiken door de taekwondosport zodanig aan te bieden, te reglementeren en verder te ontwikkelen, opdat taekwondo beoefenaars aan kwalitatief goed taekwondo en aanverwante bewegingsactiviteiten kunnen deelnemen.

Tevens draagt het TBN de zorg voor promotie van de taekwondosport. Dit kan zijn door middel van het behalen van goede resultaten op (inter)nationale toernooien en bevordering van fairplay. Het verbeteren van het (deskundig) functioneren en de positie van kader is eveneens een belangrijke taak van het TBN, naast het leveren van een bijdrage aan het zo verstandig mogelijk sporten en bewegen, gezien vanuit een medisch en gezondheidskundig oogpunt.